IES San Clemente (Santiago de Compostela) para o Día Mundial da Radio 2022


A comunidade educativa está traballando nun proxecto eTwinning e aquí podedes ver un magnífico exemplo do seu traballo en formato de podcast co que conmemoran o Día Mundial da Radio.

https://twinspace.etwinning.net/186463/pages/page/1695702

Viajando pela Galiza, Portugal e Brasil – Se viere, tens de visitar estes lugares essenciais
A equipoa 12 lança esta guia de viagem pelo património de Santiago de Compostela, Braga e São Paulo.
LusoMicroFonia