EOI de Vilagarcía de Arousa para o Día Mundial da Radio 2022


Con este podcast conmemoran a efeméride radiofónica.

Patrimonio da Arousa
Café de Pota: Xoán Alcalde, Mar Barral, Helena Domínguez, Paula Pérez, Marcos Vence.

Henar Guiance | Mirian de Jesús | Mar Durán | Marcos Vence
Tupper ~ Radio Maré ~ Biblio da EOI de Vilagarcía de Arousa
https://www.ivoox.com/podcast-tupper_sq_f11142543_1.html
https://www.ivoox.com/escuchar-biblioteca-da-eoi-vilagarcia_nq_646062_1.html
http://www.edu.xunta.gal/centros/eoivilagarcia/?q=taxonomy/term/146